Komplettering: Skatteverkets förslag till föreskrifter om kontrollsystem till kassaregister, krav på kassa

Remissen inkom från Skatteverket