Remissvar: Upphandling av Dokumentproduktion – Skrivare, skanner, fax och toner

IT&Telekomföretagen har beretts tillfälle att lämna externt remissvar till SLL gällande upphandling av dokumentproduktion – skrivare, skanner, fax och toner.

IT&Telekomföretagen är mycket positiva till att miljökrav ställs i upphandling, och till att SLL lägger ut upphandlingsunderlaget på remiss.  

Läs hela IT&Telekomföretagens Hållbarhetsråds remissvar