Remissvar: Bredband för Sverige in i framtiden, SOU 2014:21

IT&Telekomföretagens synpunkter på slutbetänkandet För Sverige in i framtiden SOU 2014:21. Remissen inkom från Näringsdepartementet.

I utredningen har IT&Telekomföretagens näringspolitiske expert Mikael von Otter deltagit som expert.

Läs IT&Telekomföretagens remissvar