Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Remissen inkom från Näringsdepartementet