Delningsekonomi på användarnas villkor (SOU 2017:26)

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen. Delningsekonomi är när t.ex. korttidshyra av bostäder, bilar eller föremål, samåkning eller tjänster förmedlas mellan privatpersoner via en plattform. Omkring 10 procent av befolkningen har gjort sådana transaktioner, men i regel bara någon enstaka gång.Utredningen föreslår att Konsumentverket får i uppdrag att informera och vägleda privatpersoner om vad delningsekonomiska transaktioner innebär.

IT&Telekomföretagen ser över remissen och återkommer med svar.