Genomförande av vissa straffsrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (SOU 2017:72)

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen.

IT&Telekomföretagen ser över remissen och återkommer med svar.