Remiss av betänkandet Brottsdatalag - kompletterande lagstiftning (SOU 2017:74)

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen.

IT&Telekomföretagen ser över remissen och återkommer med svar.