Hemlig dataavläsning - ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet (SOU 2017:89)

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen.

IT&Telekomföretagen ser över remissen och återkommer med svar.