Ett land att besöka - en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring

IT&Telekomföretagen har givit tillfälle att besvara remissen.

IT&Telekomföretagen har valt att inte behandla remissen.