Uttalande angående behovet av fibertekniker och stadsnätsingenjörer

Företrädare för IT&Telekomföretagen samt teleinfrastrukturleverantörerna Empower, ELTEL Networks, Bäck Installation, Relacom och Ericsson Local Services, har sänt ett brev till Myndigheten för yrkeshögskolan där de uttalar behovet av fler utbildningsplatser för fibertekniker och stadsnätsingenjörer.