Yttrande: Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen

Rådet för Kassa- och Betalsystem (RKBS) under IT&Telekomföretagen har lämnat kommentarer till Skatteverkets hemställan "Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen".

Hemställan innehåller tre förslag om ändrade regler för kassaregisterskyldigheten som alla syftar till förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen.

Läs hela yttrandet här