IT-statistik

IT- och telekombranschen har varit, och är fortsatt, starkt bidragande till Sveriges tillväxt och produktivitetsutveckling. Branschen består av många företag som utvecklar framtiden och sysselsätter en stor mängd människor: i Sverige jobbar idag 6,1 procent av alla sysselsatta som IT-specialister, vilket är nästan dubbelt så högt som EU-snittet på 3,5 procent, och i Stockholmsregionen är programmerare det vanligaste yrket.

Ur "Etta eller nolla? En rapport om digitaliseringen av Sverige". Källa: Eurostats databas (a), Eurostats databas (c) och egna beräkningar. Inkluderar IKT-tjänster, IKT-tillverkning samt grosshandel med IKT-produkter. Irland och Malta exkluderas ur EU-st

Branschen består av företag inriktade på framtagande av digital hårdvara, mjukvara och tjänster – exempelvis utrustning för mobila kommunikationsnätverk som används i hela världen, internationella tjänster för streaming av musik, utveckling av världsledande dataspel och nya framgångsföretag specialiserade på digitalisering av finansiella tjänster. Flertalet internationella IT-företag har också verksamhet i Sverige. 

Statistiken uppdaterades den 22 augusti 2017, källa Statistiska Centralbyrån (SCB)

IT- och Telekombranschen i Sverige består av företag som exempelvis arbetar med programvaruproduktion, IT- och konsulttjänster, återförsäljning och service av hårdvara, och teleoperatörer.

Se mer detaljerad statistik över företag i branschen

 

IT- och telekombranschen sysselsatte 2015 drygt 200 000 personer. Det är en stadigt växande bransch med mycket stort behov av kompetens. 

Se mer detaljerad statistik över anställda i branschen

Statistik andelen kvinnor och män i branschen

Se mer detaljerad statistik över omsättning och tillväxt

Visa alla

Definition av branschen - SNI-koder

Standarden för svensk näringsgrensindelning, SNI, är en statistisk standard som används för att klassificera bland annat företags verksamheter och arbetsställen efter deras ekonomiska aktiviteter. I statistiken på denna webbsida definieras branschen av följande SNI-koder:

Programvara och IT-tjänster  
utgivare av dataspel 58.210
utgivare av annan programvara 58.290
programvaruproducenter 62.010
datakonsulter 62.020
företag för datordrifttjänster 62.030
andra it- och datatjänstföretag 62.090
dataservicebyråer, hostingföretag o.d. 63.110
webbportaler 63.120
Telekommunikation  
telekommunikationsbolag, trådbundet 61.100
telekommunikationsbolag, trådlöst 61.200
telekommunikationsbolag, satellit 61.300
andra telekommunikationsbolag 61.900
telefonserviceföretag (callcenterföretag) 82.200
Tillverkning av hårdvara  
industri för elektroniska komponenter 26.110
industri för kretskort 26.120
industri för datorer och kringutrustning 26.200
industri för kommunikationsutrustning 26.300
industri för hemelektronik 26.400
industri för instrument och apparater för mätning, provning och navigering 26.510
industri för magnetiska och optiska medier 26.800
Återförsäljning och service av hårdvara  
partihandel med teleprodukter 46.522
partihandel med elektronikkomponenter 46.521
partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara 46.510
anläggningsentreprenörer för allmännyttiga projekt inom el och telekommunikation 42.220
provisionshandel med kontorsutrustning och datorer 46.142
reparationsverkstäder för datorer och kringutrustning 95.110

IT- och Telekombranschen totalt = alla ovanför aggregerade