IT-statistik

Hitta relevant, historisk och aktuell fakta om IT- och telekombranschen! IT- och telekombranschen i Sverige består av många framgångsrika företag som inte bara utvecklar framtiden, utan också sysselsätter en stor mängd människor.

Hela vårt samhälle bygger i allt större utsträckning på god tillgång till information och digital infrastruktur. IT och telekommunikationer har varit, och är, starkt bidragande till Sveriges tillväxt och produktivitetsutveckling.

IT- och telekombranschen är både mångfasetterad och starkt föränderlig. Som ett led i IT&Telekomföretagens arbete att tydliggöra IT-branschen och dess utveckling, presenterar vi här basfakta om antal företag, anställda, storlek och omsättning för branschen från 2009 och framåt. 

Företag

IT- och Telekombranschen i Sverige består av företag som exempelvis arbetar med programvaruproduktion, IT- och konsulttjänster, återförsäljning och service av hårdvara, och som teleoperatörer.

Se mer detaljerad statistik över företag

Anställda

IT-branschen sysselsatte 2013 närmare 189 000 personer. Drygt hälften av dem arbetar med programvara och IT-tjänster.

Se mer detaljerad statistik över anställda

Se mer statistik över omsättning och tillväxt

Visa alla

Definition av branschen - SNI-koder

Standarden för svensk näringsgrensindelning, SNI, är en statistisk standard som används för att klassificera bland annat företags verksamheter och arbetsställen efter deras ekonomiska aktiviteter. I statistiken på denna webbsida har vi använt följande definieras branschen av följande SNI-koder:

Programvara och IT-tjänster  
utgivare av dataspel 58.210
utgivare av annan programvara 58.290
programvaruproducenter 62.010
datakonsulter 62.020
företag för datordrifttjänster 62.030
andra it- och datatjänstföretag 62.090
dataservicebyråer, hostingföretag o.d. 63.110
webbportaler 63.120
Telekommunikation  
telekommunikationsbolag, trådbundet 61.100
telekommunikationsbolag, trådlöst 61.200
telekommunikationsbolag, satellit 61.300
andra telekommunikationsbolag 61.900
telefonserviceföretag (callcenterföretag) 82.200
Tillverkning av hårdvara  
industri för elektroniska komponenter 26.110
industri för kretskort 26.120
industri för datorer och kringutrustning 26.200
industri för kommunikationsutrustning 26.300
industri för hemelektronik 26.400
industri för instrument och apparater för mätning, provning och navigering 26.510
industri för magnetiska och optiska medier 26.800
Återförsäljning och service av hårdvara  
partihandel med teleprodukter 46.522
partihandel med elektronikkomponenter 46.521
partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara 46.510
anläggningsentreprenörer för allmännyttiga projekt inom el och telekommunikation 42.220
provisionshandel med kontorsutrustning och datorer 46.142
reparationsverkstäder för datorer och kringutrustning 95.110