Anställda i IT- och Telekombranschen

IT-branschen sysselsatte 2014 närmare 198 700 personer. Drygt 172 000 av dessa arbetar med programvara och IT-tjänster.