Anställda i IT- och Telekombranschen

IT-branschen sysselsatte 2015 drygt 200 000 personer. I Sverige jobbar idag 6,1 procent av alla sysselsatta som IT-specialister, vilket är nästan dubbelt så högt som EU-28 snittet på 3,5 procent, och i Stockholmsregionen är programmerare det vanligaste yrket. Kompetensbristen i branschen är stor - vi beräknar ett underskott på 60 000 personer år 2020 om inte kraftfulla åtgärder vidtas.

 

 

 

Statistiken uppdaterades den 22 augusti 2017, källa Statistiska Centralbyrån (SCB)