Statistik Företag

IT- och telekomföretagens storlek och antal, totalt och per delbransch.

Statistiken uppdaterades den 22 augusti 2017, källa Statistiska Centralbyrån (SCB)