Omsättning och tillväxt

IT- och telekombranschen är en tillväxtbransch, och spelar en central roll för svensk tillväxt. Branschen skapar enligt Eurostat ett tillskott för samhällsekonomin motsvarande 16,4 miljarder Euro, det vill säga cirka 156 miljarder kronor. Medan det direkta bidraget är omfattande, är det indirekta ännu mer betydelsefullt. Specialiserade IT-företag hjälper till att implementera smarta IT-lösningar i resten av samhällsekonomin, något som är en viktig drivkraft i tillväxten.

Statistiken uppdaterades den 22 augusti 2017, källa Statistiska Centralbyrån (SCB)