Strategigruppen

Strategigruppen är ett nätverk bestående av ett 20-tal HR-chefer från de större IT-och telekomföretagen.

Gruppens arbete ska ledas av de idéer och teman som gruppen själv väljer, såsom ledarskap, värderingar, lönebildning, lag- och avtalsfrågor medmera.

Strategigruppen sammanträder ca 4 gånger per år.

Om du eller någon i ditt företag är intresserad av mer information eller vill delta i rådets verksamhet, vänligen kontakta Tuija Kivistö.

Visa alla

Medlemmar i rådet

Maria Lindfelt , Capgemini Sverige AB

Göte Hedblom, CGI Sverige AB

Johan Jervehed, Eltel Networks Infranet AB

Martina Smedman, Eniro AB

Maria Ragnarsson, Fujitsu Sweden AB

Anna-Lena Monbäck, Hewlett-Packard Sverige AB

Mattias Segelmark, Hi3G Access AB

Thord Hansson Rivedal, Relacom AB

Elisabet Myrby, Ricoh Sverige AB

Hans Dahlgren, Sigma IT & Management Sweden AB

Nanna Martin-Löf, Tieto Sweden AB

Elisabeth Hellberg, Comhem

Peter Tolstoy, Acando

Eva Elfgren Axlund, Infor

Helena Sjöberg, Microsoft

Lena Ahlborg Svensson, Infocare

Johan Bartholdson, TCS  Tata

Malin Ung, Enfo

Ann-Charlotte Werdin, Unit4Agresso

Pernilla Kuniholm, Sogeti

IT&Telekomföretagens rådsverksamhet - ditt forum för medlemspåverkan!

IT&Telekomföretagens rådsverksamhet syftar både till att säkra att vårt arbete med påverkan och opinionsbildning är väl förankrat hos medlemmarna, och till att utgöra en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte - både medlemsföretagen emellan, och mellan medlemmar och medarbetare på IT&Telekomföretagen. 

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för alla företag inom IT- och telekomsektorn, med uppdrag att tillsammans med medlemmarna skapa bästa möjliga förutsättningar för en svensk IT- och telekombransch i världsklass. Vi är en medlemsstyrd organisation, vilket innebär att medlemmarna i hög grad bidrar till och har inflytande på vår verksamhet, i alltifrån strategisk verksamhetsplanering och problemformulering, till påverkansaktiviteter och förankring av beslut och ställningstaganden i branschspecifik opinionsbildning.

Hitta alla våra råd här!