Telekområdet

Telekområdet samlar medlemmar som är intresserade av allt från digital infrastruktur till telekomreglering. Vid Telekområdets möten diskuteras exempelvis datalagring, trygghetslarm, kundförtroende, grävdirektivet och alternativa förläggningsmetoder för fiber, regeringens bredbandsstrategi samt förutsättningar och kostnader för att nå regeringens bredbandsmål.

Möte i Telekområdet

Syftet med Telekområdet är

  • Att verka för goda villkor för telekombranschen
  • Att utgöra en arena för dialog och diskussion internt och med externa parter, och för information om exempelvis aktuella utredningar.
  • Att identifiera aktuella eller kommande ämnen som kan förmodas vara kontroversiella eller angelägna för branschen att påverka.
  • Att med branschens gemensamma uppfattningar som underlag bedriva påverkansarbete gentemot politiker och sakkunniga samt driva branschens frågor i debatten.
  • Att hantera och förankra remisser och remissvar, och andra ställningstaganden, inom ramen för rådets område.

Under 2016 har rådet bland annat besökts av digitaliseringsminister Peter Erikssons statssekreterare Alf Karlsson, Post- och telestyrelsens (PTS) tillförordnade generaldirektör Catarina Wretman och Henrik Moberg på Socialdepartementet.

Möte i Telekområdet

Är du och ditt företag intresserade av att delta i Telekområdet? Kontakta gärna Kajsa Frisell.

Visa alla

Medlemmar i Telekområdet

Bahnhof AB
Borderlight
BT Nordics Sweden AB
Colt Technology Services AB
Com hem
DGC One AB
Eltel Networks Infranet AB
Ericsson
Geomatikk Sverige AB
Hi3G Access AB
Huawei Technologies Sweden AB
IP-Only AB
Nokia Solutions and Networks AB
Orange Business Services
Skanova
Svenska Stadsnätsföreningen
Svensk Infrastruktur AB
Stiftelsen För Internetinfrastruktur .se
Stokab
TDC
Telemanagement Sverige AB
Telenor Sverige AB
Telia Sverige AB
Teracom AB
Unicorn Telecom AB 

IT&Telekomföretagens rådsverksamhet - ditt forum för medlemspåverkan!

IT&Telekomföretagens rådsverksamhet syftar både till att säkra att vårt arbete med påverkan och opinionsbildning är väl förankrat hos medlemmarna, och till att utgöra en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte - både medlemsföretagen emellan, och mellan medlemmar och medarbetare på IT&Telekomföretagen. 

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för alla företag inom IT- och telekomsektorn, med uppdrag att tillsammans med medlemmarna skapa bästa möjliga förutsättningar för en svensk IT- och telekombransch i världsklass. Vi är en medlemsstyrd organisation, vilket innebär att medlemmarna i hög grad bidrar till och har inflytande på vår verksamhet, i alltifrån strategisk verksamhetsplanering och problemformulering, till påverkansaktiviteter och förankring av beslut och ställningstaganden i branschspecifik opinionsbildning.

Hitta alla våra råd här!