Öppna data

På den här sidan samlar vi allt vårt innehåll med koppling till Öppna data, det vill säga digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar (till exempel i form av immaterialrättsliga hinder som upphovsrätt och patent). Vanligen avses offentligägd data som genom en ökad tillgång för medborgare och företag skapar förutsättningar för såväl transparens i den offentliga förvaltningen, som ökad innovation- och tillväxt genom att företag och enskilda kan utveckla tjänster av dessa data.