Avtalsrörelsen

IT&Telekomföretagen har två kollektivavtal, för IT- respektive telekomföretag. Vid avtalsförhandlingar deltar personer från de parter som är del i respektive avtal, antingen alla tillsammans eller med varje part för sig. I IT&Telekomföretagens fall är parterna Unionen, Akademikerföreningarna, Seko och Ledarna (de två sistnämnda enbart på Telekom-avtalet). Vid förhandlingarna, som leds av en förhandlingschef eller en avtalsansvarig, brukar minst två personer från respektive part delta. Vår övergripande målsättning är att bättre anpassa kollektivavtalen till dagens situation, med moderna, globala och kunskapsintensiva företag.