Betal- och kassasystem

Utvecklingen på betalmarknaden - som går allt mer mot ett kontantlöst samhälle till förmån för olika typer av mobila och digitala betalningsmetoder - ställer nya krav på handeln men öppnar också upp en ny marknad för företag som tillhandahåller betalningslösningar.


Aktuellt

Skatteverket och branschen ser gemensamt över kassaregisterlagen

De flesta som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort måste använda kassaregister som uppfyller vissa krav. Detta regleras av kassaregisterlagen, som trädde i kraft år 2010 i syfte att skydda seriösa företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens. Nu har utvecklingen på betalningsområdet delvis sprungit ikapp regelverket, och Skatteverket gör en översyn av lagen tillsammans med branschens aktörer. – Vi ska ta vara på de möjligheter digitaliseringen i samhället ger men kan inte göra det på egen hand, säger Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson apropå samarbetet.