Bredband

Snabb datakommunikation, oavsett underliggande infrastruktur (det vill säga oavsett om det är trådlöst, fiber eller koppar), där hastigheten kan bedömas som ”hög” vilket är ett begrepp som ändras med tiden. Regeringens mål för bredband är att 90% av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s år 2020.