Bredband

Snabb datakommunikation, oavsett underliggande infrastruktur (det vill säga oavsett om det är trådlöst, fiber eller koppar), där hastigheten kan bedömas som ”hög” vilket är ett begrepp som ändras med tiden. Regeringen har visionen ett helt uppkopplat Sverige eftersom det skapar förutsättningar för att bo och verka i hela landet, driva tillväxt och innovativ produktion. På kort sikt höjs målsättningen till att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020.