Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya förordning om personuppgifter och dataskydd, GDPR (General Data Protection Regulation) gälla som lag i Sverige. Alla branscher och organisationer som på något sätt hanterar och eller sparar personlig information om sina anställda eller sina kunder kommer att påverkas av den nya dataskyddsförordningen.