Digital delaktighet

Idag är tillgång till Internet och grundläggande internetkunskaper mer eller mindre ett krav för att vara delaktiga i och tillgodogöra sig samhällets tjänster och service. Att människor av olika anledningar riskerar att hamna utanför får konsekvenser såväl för demokratin som för samhällsekonomin. Även i ett land som Sverige, där utvecklingen ligger långt fram, finns många människor som inte är digitalt delaktiga och som därmed ställs helt eller delvis utanför när samhällsnyttiga funktioner flyttar ut på Internet. Att hela vår befolkning ges möjlighet att höja sin digitala kunskapsnivå, inte minst när det gäller hjälp med att förstå möjligheter, användningssätt och frågor kring säkerhet och integritet, och likvärdig tillgång till Internet är nödvändigt. Det kräver insatser på en rad områden för att öka den digitala delaktigheten.


Aktuellt

Digital utmaning - en utmärkt grundplåt för politiska partiers digitaliseringspolitik.

Ett antal utvalda riksdagsledamöter fick rapporten Digitaliseringen är på riktigt! i julklapp av IT&Telekomföretagen. Rapporten är en antologi som presenterar slutsatserna från tankesmedjan Digital utmanings samtliga rådslag och är ett utmärkt underlag för de politiska partierna att formulera sin egen digitaliseringspolitik utifrån. Med julklappsutdelningen började IT&Telekomföretagens valårsarbete med att sätta digitaliseringen högre upp på den politiska agendan.

Trafikverket – en svagt lysande stjärna på digitaliseringshimlen

Vid den här tiden förra året var glädjen över den nya bredbandsstrategin stor; regeringen presenterade nya ambitiösa mål för bredbandsutbyggnaden och lovade också att undanröja hinder för marknadens investeringar. Idag framstår det senare som ett tomt löfte, och strategin liknar alltmer en pappersprodukt. Hur ska vi annars tolka att regeringen varken hanterar eller undanröjer det nu sedan länge kända och största enskilda hindret för den så efterfrågade bredbandsutbyggnaden, vilket paradoxalt nog utgörs av regeringens egen myndighet Trafikverket?

Dylan & digitaliseringen

(Det är) tydligt för mig att det finns uppenbara likheter mellan den bild Dylan målade upp redan 1963 och den transformation Sverige och världen står inför. Transformationen i sig är oundviklig och det innebär att vi som samhälle nu måste förhålla oss till vart den ska leda. Vi har att välja på att aktivt ta ställning till hur tekniken ska användas för att bygga en morgondag som vi vill ha den, eller sitta stilla och se när det händer…och sjunka som stenar.