Digital delaktighet

Idag är tillgång till Internet och grundläggande internetkunskaper mer eller mindre ett krav för att vara delaktiga i och tillgodogöra sig samhällets tjänster och service. Att människor av olika anledningar riskerar att hamna utanför får konsekvenser såväl för demokratin som för samhällsekonomin. Även i ett land som Sverige, där utvecklingen ligger långt fram, finns många människor som inte är digitalt delaktiga och som därmed ställs helt eller delvis utanför när samhällsnyttiga funktioner flyttar ut på Internet. Att hela vår befolkning ges möjlighet att höja sin digitala kunskapsnivå, inte minst när det gäller hjälp med att förstå möjligheter, användningssätt och frågor kring säkerhet och integritet, och likvärdig tillgång till Internet är nödvändigt. Det kräver insatser på en rad områden för att öka den digitala delaktigheten.


Aktuellt

Regeringens skoldigitaliseringsstrategi: Fjorton sidor värda en applåd

Regeringen presenterade på torsdagen den efterlängtade nationella strategin för skolväsendets digitalisering. Resultatet är en 14 sidor distinkt formulerad uppräkning av mål, där vi som representerar arbetslivet särskilt gläds åt att omvärldens roll så tydligt lyfts fram. Några lösa trådar visst, framför allt kring behov av resurser för kompetensutveckling, men med dessa nio målpunkter i ryggen ska det nog kunna bli ordning på den framtida generationens digitala kompetens.

Klubba skoldigitaliseringsstrategin nu, Fridolin!

Regeringen har fattat ett antal delbeslut, i form av läroplansförändringar, som en del i att genomföra en strategi för skolans digitalisering. De flesta tror därmed att digitaliseringen är ”på rull”. Det är inte sant. Många av oss IT-leverantörer kan vittna om att kommuner avvaktar med resursinsatser så länge inte regeringen också beslutar om den övergripande strategin. Vi vädjar därför till utbildningsminister Fridolin att se till att detta beslut fattas genast.