Digitala tjänster

Digitala tjänster är en benämning på tjänster som levereras över någon form av digital plattform, typiskt sett internet. Digitala tjänsteföretag har en konkurrensfördel i att de nyttjar vår tids två starkaste strukturförändringskrafter – digitalisering och tjänstefiering. De är humankapitalintensiva och bidrar till tillväxt och nya jobb. Samtidigt är många marknadsvillkor, exempelvis regleringar, skatte- och stödsystem, inte anpassade för dem. Att synliggöra digitala tjänstföretag och deras behov och villkor är därför en viktig fråga för IT&Telekomföretagen.


Aktuellt

Nej, vi vill inte ersätta människan med teknik

Fyra läkare menar på SvD Debatt att sjukvårdsministern har en aningslös syn på e-hälsa, och att denna aningslösa teknikoptimism underblåst av särintressen är ett hot både mot folkhälsa och kostnadseffektiv sjukvård. Till stöd för detta, som de menar inte är ett uttryck för fientlighet mot teknikutveckling, används argumentet ”det finns en övertro på medicinska tester och appar”. Vi delar inte den synen.

Digital Europe på besök – ökad samverkan ett måste för att driva digitaliseringen framåt

Den svenska och europeiska IT-branschen går som tåget och digitaliseringens genomslag märks nu mer överallt i samhället. Potentialen är som alla vet enorm samtidigt som det är en stor utmaning i att finna rätt utvecklingsvägar och undvika fallgropar på vägen. IT&Telekomföretagen träffade häromdagen Digital Europes nya, danska general director, Cecilia Bonefeld-Dahl och Alf Karlsson, statssekreterare till Digitaliseringsminister Peter Eriksson, tillsammans med Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv och ett antal medlemsföretag.