Immaterialrätt

Immaterialrätt är benämningen på det rättsområde som skyddar olika former av intellektuella produkter. I svensk rätt återfinns bland annat skydd för upphovsrätt (ensamrätt till och skydd av exempelvis konstnärliga verk och mjukvara), patent (ensamrätt till uppfinningar), varumärke (namn- och symbolskydd) och mönster (skydd för designer, former och mönster). Immaterialrätten, främst upphovsrätt och patent, är centrala för IT- och telekombranschens möjlighet att skydda och kapitalisera på investeringar i ny teknik. Därför är det viktigt med en uppdaterad och tillräckligt flexibel lagstiftning för att fungera i ett digitalt och snabbföränderligt samhälle.


Aktuellt

Ny strategi för immateriella tillgångar ska få bort stuprören i regeringskansliet

Regeringen aviserar idag att de nu väljer att skruva på modellen för hur immaterialrättslig politik bereds och exekveras inom regeringskansliet. Expertisstuprören finns kvar, men kompletteras med en hängränna i form av en samverkansgrupp. I denna ska kompetens från Justitie- (som äger immaterialrättsfrågorna), Närings- (närings- och digitaliseringspolitik), Kultur-, Finans- (konsumentperspektivet) och Utrikesdepartementet (den inre marknaden) samlas för att sambereda immaterialrättsliga förslag utifrån den sak-kompetens som behövs.

Goda intentioner i regeringens nya digitaliseringsstrategi

Så kom den äntligen, Peter Erikssons och regeringens digitaliseringsstrategi ”För ett hållbart digitaliserat Sverige”. Och vi konstaterar att det är mycket positivt att regeringen slår fast det i vår mening enda tänkbara; en fortsatt ambition att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Allting annat hade varit att abdikera från framtiden. Också att detta mål brutits ned i fem mer uppföljningsbara delområden är bra, delmålen ringar på ett övergripande plan väl in de områden som är helt centrala för att framgångsrikt öka takten i digitaliseringen av Sverige.