Innovation

Traditionellt har satsningar på forskning och främjande av innovation vuxit fram ur en industriell kontext. Idag lever vi i ett tjänstesamhälle där innovationer inte främst handlar om uppfinningar, utan snarare om att skapa innovativa tjänstelösningar som skapar värde hos kund. Sverige är idag ett tjänstesamhälle där mer än 2/3 av förädlingsvärdet uppstår i företagen. Globaliseringen har drivit på specialisering och outsourcing i näringslivet. Som ett resultat av detta utförs en stor del av dagens forskning och utveckling av kunskapsintensiva tjänsteföretag, sk KIS-företag.


Aktuellt

Debatt: Sverige bör göra mer för att locka investeringar

Vi står inför en ny industrialiseringsvåg – om vi tar tillvara på Sveriges unika möjligheter för snabbt växande elintensiva industrier. Men Sverige behöver kraftsamla för att attrahera dessa internationella industrietableringar. Vi uppmanar regeringen att ge fler myndigheter tydligare direktiv att arbeta för att attrahera internationella industrietableringar till Sverige, skriver vi tillsammans med en rad debattörer gemensamt på SvD Debatt.

Digital Europe på besök – ökad samverkan ett måste för att driva digitaliseringen framåt

Den svenska och europeiska IT-branschen går som tåget och digitaliseringens genomslag märks nu mer överallt i samhället. Potentialen är som alla vet enorm samtidigt som det är en stor utmaning i att finna rätt utvecklingsvägar och undvika fallgropar på vägen. IT&Telekomföretagen träffade häromdagen Digital Europes nya, danska general director, Cecilia Bonefeld-Dahl och Alf Karlsson, statssekreterare till Digitaliseringsminister Peter Eriksson, tillsammans med Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv och ett antal medlemsföretag.