Innovation

Traditionellt har satsningar på forskning och främjande av innovation vuxit fram ur en industriell kontext. Idag lever vi i ett tjänstesamhälle där innovationer inte främst handlar om uppfinningar, utan snarare om att skapa innovativa tjänstelösningar som skapar värde hos kund. Sverige är idag ett tjänstesamhälle där mer än 2/3 av förädlingsvärdet uppstår i företagen. Globaliseringen har drivit på specialisering och outsourcing i näringslivet. Som ett resultat av detta utförs en stor del av dagens forskning och utveckling av kunskapsintensiva tjänsteföretag, sk KIS-företag.