Internet

Internet är världens största datornätverk. Det används primärt för att kommunicera text, bild och ljud. Vanliga tjänster är www, e-post, chat och fildelning. Internet bygger i grunden på ett amerikanskt militärt forskningsprojekt (ARPANET) som togs fram för att skapa ett säkert, decentraliserat kommunikationsnätverk. Till det har olika tekniker adderats, exempelvis HTML och HTTP. Idag är tillgång till Internet och grundläggande Internetkunskaper mer eller mindre ett krav för att till fullo vara delaktig i och tillgodogöra sig samhällets tjänster och service.


Aktuellt

Regeringens skoldigitaliseringsstrategi: Fjorton sidor värda en applåd

Regeringen presenterade på torsdagen den efterlängtade nationella strategin för skolväsendets digitalisering. Resultatet är en 14 sidor distinkt formulerad uppräkning av mål, där vi som representerar arbetslivet särskilt gläds åt att omvärldens roll så tydligt lyfts fram. Några lösa trådar visst, framför allt kring behov av resurser för kompetensutveckling, men med dessa nio målpunkter i ryggen ska det nog kunna bli ordning på den framtida generationens digitala kompetens.

Debattreplik om datalagring: Utredarna har bortsett från alternativen

Tvärtemot vad utredarnas debattinlägg låter påskina innebär utredarnas förslag en fortsatt generell lagring, som i centrala delar till och med är mer omfattande än den som redan underkänts av EU-domstolen. Alternativ som möter brottsbekämpande behov utan att göra övertramp på mänskliga rättigheter har inte heller utretts, skriver David Mothander IT&Telekomföretagen på DN Debatt i en replik till regeringens utredare av datalagring.