Internet

Internet är världens största datornätverk. Det används primärt för att kommunicera text, bild och ljud. Vanliga tjänster är www, e-post, chat och fildelning. Internet bygger i grunden på ett amerikanskt militärt forskningsprojekt (ARPANET) som togs fram för att skapa ett säkert, decentraliserat kommunikationsnätverk. Till det har olika tekniker adderats, exempelvis HTML och HTTP. Idag är tillgång till Internet och grundläggande Internetkunskaper mer eller mindre ett krav för att till fullo vara delaktig i och tillgodogöra sig samhällets tjänster och service.