Internetreglering

Hur internet regleras låter sig inte enkelt beskrivas. Internet växte inledningsvis fram under den politiska och legala radarn, ursprungligen som ett militärt forskningsprojekt som allt eftersom expanderade, via olika forsknings- och akademiska institutioner och vidare till en bredare allmänhet. De grundläggande förutsättningarna för ett fungerande världsomspännande internet regleras av bland andra non-profitorganisationen ICANN, som ansvarar för bland annat frågor som IP-protokoll, internets adressrymd, domännamnshantering och policyutveckling. Internets växande betydelse och påverkan på samhällsutvecklingen har lett till en ökad vilja från politiker och intressen att reglera internet utifrån olika tillämpningsområden, till exempel förmedling av elektronisk kommunikation, upphovsrätt, dataskydd och brottsbekämpning. En stor utmaning ligger i avvägningen mellan ett fritt och öppet internet som främjar yttrandefrihet och tillväxt, och möjligheterna att exempelvis beivra brottslighet och värna den personliga integriteten.