Internetreglering

Hur internet regleras låter sig inte enkelt beskrivas. Internet växte inledningsvis fram under den politiska och legala radarn, ursprungligen som ett militärt forskningsprojekt som allt eftersom expanderade, via olika forsknings- och akademiska institutioner och vidare till en bredare allmänhet. De grundläggande förutsättningarna för ett fungerande världsomspännande internet regleras av bland andra non-profitorganisationen ICANN, som ansvarar för bland annat frågor som IP-protokoll, internets adressrymd, domännamnshantering och policyutveckling. Internets växande betydelse och påverkan på samhällsutvecklingen har lett till en ökad vilja från politiker och intressen att reglera internet utifrån olika tillämpningsområden, till exempel förmedling av elektronisk kommunikation, upphovsrätt, dataskydd och brottsbekämpning. En stor utmaning ligger i avvägningen mellan ett fritt och öppet internet som främjar yttrandefrihet och tillväxt, och möjligheterna att exempelvis beivra brottslighet och värna den personliga integriteten.


Aktuellt

Debattreplik om datalagring: Utredarna har bortsett från alternativen

Tvärtemot vad utredarnas debattinlägg låter påskina innebär utredarnas förslag en fortsatt generell lagring, som i centrala delar till och med är mer omfattande än den som redan underkänts av EU-domstolen. Alternativ som möter brottsbekämpande behov utan att göra övertramp på mänskliga rättigheter har inte heller utretts, skriver David Mothander IT&Telekomföretagen på DN Debatt i en replik till regeringens utredare av datalagring.

Ny strategi för immateriella tillgångar ska få bort stuprören i regeringskansliet

Regeringen aviserar idag att de nu väljer att skruva på modellen för hur immaterialrättslig politik bereds och exekveras inom regeringskansliet. Expertisstuprören finns kvar, men kompletteras med en hängränna i form av en samverkansgrupp. I denna ska kompetens från Justitie- (som äger immaterialrättsfrågorna), Närings- (närings- och digitaliseringspolitik), Kultur-, Finans- (konsumentperspektivet) och Utrikesdepartementet (den inre marknaden) samlas för att sambereda immaterialrättsliga förslag utifrån den sak-kompetens som behövs.