Jämställdhet

Utmaningarna när det gäller den låga andelen kvinnor i IT- och telekomsektorn är flera: dels att alltför få tjejer söker sig till IT-relaterade utbildningar, och att karriär- och utvecklingsmöjligheterna i stora delar av sektorn fortfarande inte är utformade så att de främjar kvinnor i lika hög grad som män. IT- och telekombranschen bidrar med många egna insatser för att åtgärda snedfördelningen och verka för ökad jämställdhet och mångfald både på företags- och branschnivå, och alltfler företag arbetar idag systematiskt för att öka andelen kvinnor bland medarbetare och chefer. Womentor och Next Up är två initiativ från IT&Telekomföretagen som syftar till att långsiktigt åtgärda snedfördelningen i branschen. Ytterst handlar det om att öka både branschens och företagens egen förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna, män såväl som kvinnor.


”Om tio år finns inga program för kvinnor kvar i branschen – vi är istället bättre på att leva våra värderingar”

Så lät ett av svaren på frågan ”Var hoppas ni att vi är i de här frågorna om tio år?” som avslutade en workshop om praktiskt inkluderingsarbete för Diversity Managers häromveckan. Workshoppen var planerad sedan länge, som ett av två obligatoriska tillfällen under året för ledningsrepresentanter för företag som deltar i Womentor, men samtalet kom ofrånkomligen att i hög grad kretsa kring höstens många upprop med start i #metoo.

​Fler kvinnor till IT-och telekombranschen ett sätt att möta kompetensbristen

Kompetensbristen i IT- och telekombranschen är skriande och kräver åtgärder. Att kvinnor i stor utsträckning fortfarande väljer bort branschen är en av de utmaningar svenska IT- och telekomföretag har att hantera. Nu i veckan inledde 24 företag årets engagemang i den elfte upplagan av mentor- och förändringsprogrammet Womentor, som hjälper företag att systematiskt arbeta för att öka andelen kvinnor på ledande positioner. Ytterst handlar det om att öka hela branschens förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna, män såväl som kvinnor.

Hej(a) Jonas Wiström VD på ÅF,

Toppen att du personligen, och ÅF, går ut via DI Debatt och skriver under på att jämställdhet inte är en kvinnofråga utan en fråga som berör oss alla! Att du i egenskap av företagsledare betonar detta, och nu adresserar männen i din egen organisation (76 procent av medarbetarna!) att aktivt bidra till att förbli en attraktiv arbetsgivare som lockar till sig den bästa kompetensen, såväl män som kvinnor, är naturligtvis en viktig markering med stor potential att uppnå verklig effekt.

Skolverkets förslag om digital kompetens och programmering: I princip utmärkt – dags för verkstad!

Digital kompetens skrivs in i de flesta ämnens kursplaner, och programmering bakas in som en del i främst matematik- och teknikämnena. Detta föreslås av Skolverket som en del i myndighetens förslag till nationell strategi för skolväsendets digitalisering. Genomtänkt och till största delen utmärkt – så när som på att tydligare skrivningar kring de skapande delarna av digital kompetens och programmering skulle behövts. Nu går stafettpinnen över till rektorer och lärare att genomföra.

Visa fler…