Kollektivavtal

IT&Telekomföretagen är en arbetsgivarorganisation och tecknar kollektivavtal med fackliga motparter. Kollektivavtal reglerar löneprocessen och eventuella löneökningar, samt sätter också en standard för t.ex. anställningsvillkor, pensioner och försäkringar. Kollektivavtalens utformning påverkar IT- och telekombranschens konkurrenskraft på flera sätt. Dels är lönekostnaden normalt den största kostnadsposten för branschen, samtidigt som avtalen är en bra grund för att bli en attraktiv arbetsgivare.