Konkurrenskraftig bransch

En konkurrenskraftig och innovativ IT- och telekombransch i världsklass gör att vi tillfullo tillvaratar digitaliseringens möjligheter. Branschens kompetens, tjänster och produkter är nödvändiga för att utveckla innovativa lösningar i alla samhällssektorer och ge människor tillgång till nya tjänster och produkter.


Aktuellt

"Enighet över blockgränserna om digitaliseringens betydelse ska vara en styrka"

Att partier på båda sidor blockgränserna är eniga om att digitaliseringspolitiken är viktig ska vara en styrka, menade både Anna Johansson (S) och Aron Modig (KD) när IT&Telekomföretagens rapport om IT-kompetensbristen presenterades på ett frukostseminarium på Lindholmen i Göteborg på måndagsmorgonen. Detta som ett motargument till påståendet att digitaliseringsfrågorna skulle komma i skymundan då de inte är så partiskiljande. Förslagen i rapporten fick också en mycket god belysning av representanter från både bransch och akademin.

Sverige redo för digitalt ledarskap – vem tar bollen?

Hur har Estland lyckats bli så framgångsrika på digital samhällsnytta, och vad kan vi i Sverige lära och kanske ta efter? Detta var rubriken på två kunskapsseminarier vi var medarrangörer till i förra veckan: det första i riksdagen med Emma Henriksson (KD) som värd, det andra i våra lokaler på Sturegatan med ett trettiotal intresserade representanter för både medlemsföretag och det offentliga.