Nätneutralitet

Nätneutralitet relaterar till hur trafiken på elektroniska nät, främst Internet, hanteras av telekommunikationsoperatörer och nätägare. Internet hanteras idag enligt ett antal principer för att nätverket och kommunikationen ska vara så robust som möjligt. Att all trafik behandlas lika och att viss trafik inte favoriseras är en sådan princip. Det är bland annat denna princip som avses när man pratar om nätneutralitet. Det innebär att alla som skickar trafik får sin kommunikation hanterad under samma villkor som alla andra. Vilket skapar förutsättningar för ökad kommunikation och god konkurrens.