Offentlig upphandling

Offentlig upphandling sker när offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader. För att på bästa sätt tillvarata konkurrensen på marknaden och därigenom hushålla med skattemedlen måste offentliga organisationer följa bestämmelser när de upphandlar, i Sverige huvudsakligen reglerat genom lagen om offentlig upphandling (LOU). LOU bygger på EU-direktiv som syftar till att upphandlande myndigheter på ett öppet sätt ska nyttja konkurrensen och säkerställa fri rörlighet på EU:s inre marknad. De som omfattas av LOU är statliga myndigheter, kommuner, landsting, vissa offentligt styrda organ samt flertalet kommunala och statliga aktiebolag. Att utveckla den offentliga förvaltningen med hjälp av modern informations- och kommunikationsteknologi kan ge betydande resursbesparingar, effektivare förvaltning och väl fungerande medborgartjänster. Det finns dock hinder som stänger ute branschen från den offentliga marknaden, varav hur offentliga upphandlingar genomförs är ett.


Aktuellt

Vad vi pratar om när vi pratar om digitalisering

I våras lanserade vi rapporten ”Etta eller nolla?” som ger en beskrivning av hur det egentligen står till med digitaliseringen av Sverige – hur vi står oss i internationell jämförelse och i vilken takt vi närmar oss regeringens mål att vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Vi ville att rapporten skulle fungera som ett underlag för att driva diskussionen om digitalisering vidare på den nivå ämnet förtjänar – som en samhällsfråga snarare än en fråga om ettor och nollor. Nu är det snart dags för årets Almedalsvecka, och så här någon vecka före kan vi för minst tredje året i rad konstatera att digitalisering som ämne är hetare än någonsin.

Goda intentioner i regeringens nya digitaliseringsstrategi

Så kom den äntligen, Peter Erikssons och regeringens digitaliseringsstrategi ”För ett hållbart digitaliserat Sverige”. Och vi konstaterar att det är mycket positivt att regeringen slår fast det i vår mening enda tänkbara; en fortsatt ambition att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Allting annat hade varit att abdikera från framtiden. Också att detta mål brutits ned i fem mer uppföljningsbara delområden är bra, delmålen ringar på ett övergripande plan väl in de områden som är helt centrala för att framgångsrikt öka takten i digitaliseringen av Sverige.