Skattereduktion för IT-tjänster (RIT-avdrag)

Från och med 1 augusti 2016 går det att göra "rut-avdrag" också för IT-tjänster! 2007 infördes skattereduktion för hushållsnära tjänster. Systemet utvidgades 2008 till att inkludera ROT-arbete, det vill säga reparation, underhåll, ombyggnad och tillbyggnad av den egna bostaden. Sedan den 1 augusti 2016 inkluderas även IT-tjänster som utförs i hemmet, vilket bl.a. IT&Telekomföretagen länge föreslagit. En stor andel av vår befolkning menar att de går miste om information på nätet, inte kan använda internetbank och inte heller kan köpa varor och biljetter på internet på grund av okunskap eller datorstrul. En skattereduktion för IT-tjänster i hemmet kan – förutom att bidra till att lösa den kunskapsutmaningen och minska det digitala utanförskapet – också komma att skapa positiva sysselsättningseffekter. Det som omfattas av ”RIT-avdraget” är installationer och reparationer samt underhåll av data- och informationsteknisk utrustning, datorprogram och förbindelser.