Smarta elnät

Smarta elnät handlar om elnät med en ökad användning av informationsteknik. Med hjälp av IT kan smarta elnät bland annat bidra till en effektivare energiförbrukning med nya tjänster till gagn för konsumenten och på sikt utvecklas till en tillväxtbransch för Sverige. Regeringen tillsatte i maj 2012 ett nationellt samordningsråd för smarta elnät, där IT&Telekomföretagens dåvarande förbundsdirektör Anne-Marie Fransson ingick. Samordningsrådet presenterade sitt slutbetänkande och förslag till handlingsplan för utvecklingen av smarta elnät 2015-2030 i december 2014.


Aktuellt

Goda intentioner i regeringens nya digitaliseringsstrategi

Så kom den äntligen, Peter Erikssons och regeringens digitaliseringsstrategi ”För ett hållbart digitaliserat Sverige”. Och vi konstaterar att det är mycket positivt att regeringen slår fast det i vår mening enda tänkbara; en fortsatt ambition att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Allting annat hade varit att abdikera från framtiden. Också att detta mål brutits ned i fem mer uppföljningsbara delområden är bra, delmålen ringar på ett övergripande plan väl in de områden som är helt centrala för att framgångsrikt öka takten i digitaliseringen av Sverige.

Snabbt beslut om lägre energiskatt för datacenterverksamhet viktigt för Sveriges konkurrenskraft!

I höstas presenterade utredningen om sektorsneutral och konkurrenskraftig energiskatt på el sitt förslag. Glädjande nog föreslog utredningen en lägre energiskatt för datacenter: 0,5 öre per kWh istället för dagens 29,4 öre kWh, vilket är en ganska avsevärd skillnad. Att ett beslut i enlighet med förslaget fattas redan nu i vår är av yttersta vikt för att Sverige inte ska tappa etableringar till andra länder.