Standardavtal

IT&Telekomföretagens standardavtal riktar sig till alla som köper och säljer IT- och telekomprodukter och -tjänster och är ett stort hjälpmedel i arbetsvardagen. Avtalen har sedan många år en stark ställning i Sverige, de är vanligt förekommande och uppfattas många gånger som branschpraxis av våra domstolar.