Trafikdatalagring

Trafikdatalagring innebär ett krav för tele- och internetoperatörer att lagra olika uppgifter som uppstår vid kommunikation. Uppgifterna ska lagras i sex månader för att kunna användas av brottsbekämpande myndigheter, som till exempel polisen. Enkelt uttryckt kan man säga att de trafikuppgifter som ska sparas svarar på frågor om vem som kommunicerade med vem, när det skedde, var de som kommunicerade befann sig och vilken typ av kommunikation som användes (exempelvis sms eller telefonitjänst). Lagen om Trafikdatalagring trädde i kraft 1 maj 2012 och är baserad på ett EU-direktiv som tillkom efter bombdåden i Madrid 2004 och London 2005. Trafikdatalagring har varit mycket ifrågasatt, både beroende på de integritetsrisker som uppstår men också med anledning av att tele- och internetoperatörerna får avsevärda merkostnader för att införa hanteringen i sina system.


Aktuellt

Hur blev utökad datalagring ”begränsad”?

I fredags pratades det datalagring i Studio Ett i Sveriges Radios P1, apropå Heumans utredning ”Datalagring – brottsbekämpning och integritet” som överlämnades till justitieminister Morgan Johansson den 11 oktober. Diskussionen, som både polisen och Jon Karlung från Bahnhof deltog i, var intressant och väl värd att lyssna på i efterhand för den som är intresserad av att bättre förstå varför vi tycker frågan är viktig. Men...

Goda intentioner i regeringens nya digitaliseringsstrategi

Så kom den äntligen, Peter Erikssons och regeringens digitaliseringsstrategi ”För ett hållbart digitaliserat Sverige”. Och vi konstaterar att det är mycket positivt att regeringen slår fast det i vår mening enda tänkbara; en fortsatt ambition att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Allting annat hade varit att abdikera från framtiden. Också att detta mål brutits ned i fem mer uppföljningsbara delområden är bra, delmålen ringar på ett övergripande plan väl in de områden som är helt centrala för att framgångsrikt öka takten i digitaliseringen av Sverige.

Hopp om balans i datalagringsutredningen

Idag träffade representanter från branschen regeringens utredare Sigurd Heuman och hans utredningssekreterare Mikael Kullberg och Christofer Gatenheim hos Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, SIN. Sigurd och hans gäng har ett utmanande uppdrag, men jag känner mig hoppfull då jag efter dagens möte känner att Sigurd Heuman definitivt är rätt person för uppdraget, bland annat för att han tar personlig integritet på allvar.