Upphovsrätt

Upphovsrätten bygger på att den person som skapat ett verk (t.ex. en film, ett musikstycke eller en mjukvara) av en viss verkshöjd, har ensamrätt att bestämma hur verket ska användas med vissa undantag. Ensamrätten innebär bland annat att upphovsmannen äger rätt att begära ekonomisk ersättning för användning av verket. Internet har gjort det enkelt att kopiera och sprida upphovsrättsligt skyddade verk. Detta har lett till spänningar mellan rättighetshavare och användare (och omfattande rättighetsintrång) – de tidigare vill ha betalt för sina verk och de senare vill enkelt ta del av t.ex. film och musik via internet. Branscher som anpassat sin affärsmodell till marknadens behov av digitala tjänster har dock kunnat se minskade intrång samtidigt som intäkterna ökat. IT&Telekomföretagen förespråkar främjande av legala erbjudanden framför repressiva åtgärder som internetcensur och jakt på enskilda fildelare för att adressera upphovsrättsintrång på internet. Vi ser ett stort behov av att anpassa dagens upphovsrättsliga regler, som bygger på framställning och distribution av fysiska kopior, till modern digital konsumtion av upphovsrättsligt material.