Upphovsrätt

Upphovsrätten bygger på att den person som skapat ett verk (t.ex. en film, ett musikstycke eller en mjukvara) av en viss verkshöjd, har ensamrätt att bestämma hur verket ska användas med vissa undantag. Ensamrätten innebär bland annat att upphovsmannen äger rätt att begära ekonomisk ersättning för användning av verket. Internet har gjort det enkelt att kopiera och sprida upphovsrättsligt skyddade verk. Detta har lett till spänningar mellan rättighetshavare och användare (och omfattande rättighetsintrång) – de tidigare vill ha betalt för sina verk och de senare vill enkelt ta del av t.ex. film och musik via internet. Branscher som anpassat sin affärsmodell till marknadens behov av digitala tjänster har dock kunnat se minskade intrång samtidigt som intäkterna ökat. IT&Telekomföretagen förespråkar främjande av legala erbjudanden framför repressiva åtgärder som internetcensur och jakt på enskilda fildelare för att adressera upphovsrättsintrång på internet. Vi ser ett stort behov av att anpassa dagens upphovsrättsliga regler, som bygger på framställning och distribution av fysiska kopior, till modern digital konsumtion av upphovsrättsligt material.


Aktuellt

Goda intentioner i regeringens nya digitaliseringsstrategi

Så kom den äntligen, Peter Erikssons och regeringens digitaliseringsstrategi ”För ett hållbart digitaliserat Sverige”. Och vi konstaterar att det är mycket positivt att regeringen slår fast det i vår mening enda tänkbara; en fortsatt ambition att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Allting annat hade varit att abdikera från framtiden. Också att detta mål brutits ned i fem mer uppföljningsbara delområden är bra, delmålen ringar på ett övergripande plan väl in de områden som är helt centrala för att framgångsrikt öka takten i digitaliseringen av Sverige.

Blockeringsdomens största förlorare är de svenska internetanvändarna

Nyligen slog den nyinrättade Patent- och marknadsöverdomstolen fast att en internetleverantör genom tekniska blockeringsåtgärder ska hindra sina kunders tillgång till sajter som bryter mot upphovsrätten på internet. Domen – som riktar sig mot Bredbandsbolaget men får verkningar för alla svenska internetleverantörer och användare – är prejudicerande och går inte att överklaga. Det har domstolen nämligen själv beslutat om.

Budgetkommentar: Är regeringens svar på digitaliseringen mer av det gamla?

Regeringen aviserar vad man nog får kalla en storsatsning på upphovsrätt i årets höstbudget. Med motivationen att kulturella och kreativa näringar måste skyddas från intrång läggs en rad förslag.I allt väsentligt syftar regeringens satsning till att fortsatt stärka det befintliga upphovsrättsliga system som hackat rejält de senaste 20 åren (hej internet!). Vän av ordning kan fråga sig, har dessa åtgärder haft effekt?