Fakta & Opinion

IT&Telekomföretagens uppdrag handlar om att skapa bästa möjliga förutsättningar för en svensk IT- och telekombransch i världsklass. Det gör vi delvis genom att aktivt arbeta för att påverka lagar och regler i syfte att förenkla för våra medlemmar att driva och utveckla företag. Här hittar du relevant och aktuell fakta med koppling till vårt bransch- och näringspolitiska arbete och vår rådsverksamhet, såsom statistik, rapporter, remissvar och yttranden, blogginlägg och debattartiklar.


Aktuellt

Trafikverket – en svagt lysande stjärna på digitaliseringshimlen

Vid den här tiden förra året var glädjen över den nya bredbandsstrategin stor; regeringen presenterade nya ambitiösa mål för bredbandsutbyggnaden och lovade också att undanröja hinder för marknadens investeringar. Idag framstår det senare som ett tomt löfte, och strategin liknar alltmer en pappersprodukt. Hur ska vi annars tolka att regeringen varken hanterar eller undanröjer det nu sedan länge kända och största enskilda hindret för den så efterfrågade bredbandsutbyggnaden, vilket paradoxalt nog utgörs av regeringens egen myndighet Trafikverket?

”Om tio år finns inga program för kvinnor kvar i branschen – vi är istället bättre på att leva våra värderingar”

Så lät ett av svaren på frågan ”Var hoppas ni att vi är i de här frågorna om tio år?” som avslutade en workshop om praktiskt inkluderingsarbete för Diversity Managers häromveckan. Workshoppen var planerad sedan länge, som ett av två obligatoriska tillfällen under året för ledningsrepresentanter för företag som deltar i Womentor, men samtalet kom ofrånkomligen att i hög grad kretsa kring höstens många upprop med start i #metoo.

Dylan & digitaliseringen

(Det är) tydligt för mig att det finns uppenbara likheter mellan den bild Dylan målade upp redan 1963 och den transformation Sverige och världen står inför. Transformationen i sig är oundviklig och det innebär att vi som samhälle nu måste förhålla oss till vart den ska leda. Vi har att välja på att aktivt ta ställning till hur tekniken ska användas för att bygga en morgondag som vi vill ha den, eller sitta stilla och se när det händer…och sjunka som stenar.

"Enighet över blockgränserna om digitaliseringens betydelse ska vara en styrka"

Att partier på båda sidor blockgränserna är eniga om att digitaliseringspolitiken är viktig ska vara en styrka, menade både Anna Johansson (S) och Aron Modig (KD) när IT&Telekomföretagens rapport om IT-kompetensbristen presenterades på ett frukostseminarium på Lindholmen i Göteborg på måndagsmorgonen. Detta som ett motargument till påståendet att digitaliseringsfrågorna skulle komma i skymundan då de inte är så partiskiljande. Förslagen i rapporten fick också en mycket god belysning av representanter från både bransch och akademin.

Sverige redo för digitalt ledarskap – vem tar bollen?

Hur har Estland lyckats bli så framgångsrika på digital samhällsnytta, och vad kan vi i Sverige lära och kanske ta efter? Detta var rubriken på två kunskapsseminarier vi var medarrangörer till i förra veckan: det första i riksdagen med Emma Henriksson (KD) som värd, det andra i våra lokaler på Sturegatan med ett trettiotal intresserade representanter för både medlemsföretag och det offentliga.

Visa fler…

Alla ämnen

 

A-Ö