Fakta

Våra faktasidor har innehåll som är lite mer statiskt än nyheter, som är mest aktuella just när de publiceras!


IT&Telekomföretagen om blockeringsdomen - frågor och svar

Nyligen slog den nyinrättade Patent- och marknadsöverdomstolen fast att en internetleverantör, Bredbandsbolaget, genom tekniska blockeringsåtgärder ska hindra sina kunders tillgång till sajter (The Pirate Bay och Swefilmer) som bryter mot upphovsrätten på internet. Blockeringsdomen får verkningar för alla internetleverantörer. IT&Telekomföretagen som branschorganisation är kritisk till domen som radikalt ändrar rättsläget för svenska internetoperatörer och lämnar många frågor obesvarade.

Överenskommelse om Flexpension

Almegas samtliga förbund, däribland IT&Telekomföretagen, har tillsammans med Unionen och Sveriges Ingenjörer slutit en överenskommelse som löser en av de svåraste konfliktfrågorna på svensk arbetsmarknad – frågan om avsättning till Flexpension. Vi har enats om ett paket innehållande åtta olika delar där införande av Flexpension i tjänsteföretag är en av delarna. I paketet har vi på flera viktiga punkter utvecklat och moderniserat kollektivavtalen.

#backakompetensinvandring du också!

IT&Telekomföretagen har nu i höst, tillsammans med en lång rad företrädare för både organisationer och företag, begärt svar på fem frågor till de migrationspolitiskt ansvariga rörande den inhumana och samhällsekonomiskt skadliga tillämpningen av arbetskraftsinvandringslagstiftningen. Frågorna ställdes dels genom ett öppet brev till Migrationsminister Morgan Johansson, Migrationsverkets tf GD Mikael Ribbenvik, Migrationsverkets Rättschef Fredrik Beijer och Regeringens särskilde utredare Ingrid Utne samt i en debattartikel på DN Debatt onsdagen den 9 november.

Visa fler…