Fakta

Våra faktasidor har innehåll som är lite mer statiskt än nyheter, som är mest aktuella just när de publiceras!


IT&Telekomföretagen i Almedalen 2015

Digitalisering var verkligen årets tema i Almedalen i år. Och vi tycker att allt fler fattar grejen – att digitalisering inte är en IT-fråga, utan en fråga om välfärd, hållbarhet, innovation, kompetens och konkurrenskraft. Bland annat. Offentlig sektors digitalisering har varit extra aktuellt och vi tycker oss höra ordet kraftsamling från allt fler. Viket bådar gott. Om vi dessutom lyckas öka kvaliteten i de offentliga upphandlingarna så kan nog vi i branschen se framtiden an med tillförsikt.

Tack alla medlemsföretag som var på plats i Visby och hjälpte oss att sprida vårt budskap och diskutera tillsammans med oss. Vi tar med oss alla de synpunkter och konkreta förslag som vi fått för att arbeta vidare med i höst!

IT&Telekomföretagens rådsverksamhet - ditt forum för medlemspåverkan

IT&Telekomföretagen är en medlemsstyrd organisation, vilket innebär att medlemmarna i hög grad bidrar till och har inflytande på vår verksamhet, i alltifrån strategisk verksamhetsplanering och problemformulering, till påverkansaktiviteter och förankring av beslut och ställningstaganden i branschspecifik opinionsbildning.

Vår rådsverksamhet syftar både till att säkra att vårt arbete med påverkan och opinionsbildning är väl förankrat hos medlemmarna, och till att utgöra en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte - både medlemsföretagen emellan, och mellan medlemmar och medarbetare på IT&Telekomföretagen. Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för en svensk IT- och telekombransch i världsklass!

Visa fler…