Fakta

Våra faktasidor har innehåll som är lite mer statiskt än nyheter, som är mest aktuella just när de publiceras!


IT&Telekomföretagen i Almedalen 2015

Digitalisering var verkligen årets tema i Almedalen i år. Och vi tycker att allt fler fattar grejen – att digitalisering inte är en IT-fråga, utan en fråga om välfärd, hållbarhet, innovation, kompetens och konkurrenskraft. Bland annat. Offentlig sektors digitalisering har varit extra aktuellt och vi tycker oss höra ordet kraftsamling från allt fler. Viket bådar gott. Om vi dessutom lyckas öka kvaliteten i de offentliga upphandlingarna så kan nog vi i branschen se framtiden an med tillförsikt.

Tack alla medlemsföretag som var på plats i Visby och hjälpte oss att sprida vårt budskap och diskutera tillsammans med oss. Vi tar med oss alla de synpunkter och konkreta förslag som vi fått för att arbeta vidare med i höst!

Visa fler…