Nyheter


Produktivitet i vård och omsorg: Det tredje rådslagets slutsatser

Tankesmedjan Digital Utmanings tredje rådslag har under perioden juni till september diskuterat och problematiserat på vilket sätt digitaliseringen påverkar vården och omsorgen, och om den kan nyttjas för att öka både produktiviteten och kvaliteten. Den 5 oktober presenterades rådslagets slutsatser för en fullsatt lokal.

IT&Telekomföretagens synpunkter på principerna för kommunala insatser på bredbandsområdet: Kommunernas agerande helt avgörande för att nå bredbandsmålen

Principerna för kommunala insatser på bredbandsområdet från 2010, som SKL våren 2016 valde att frångå, är fortsatt relevanta och ändamålsenliga. Att alla kommuner drar nytta av investeringsviljan hos privata aktörer, i stället för att begränsa dem, är nyckeln till att alla i hela Sverige så snart som möjligt ges tillgång till en bra och framtidssäker digital uppkoppling. Det framhåller IT&Telekomföretagen i sitt svar på Post- och telestyrelsens förfrågan om synpunkter på principerna.

Dags för IT i rut-avdraget

Den 1 augusti utvidgades rut-avdraget så att det nu också ges för IT- och flyttjänster. IT&Telekomföretagen har arbetat för detta i flera år och det kommer inte bara att öka efterfrågan för den här typen av tjänster i våra medlemsföretag utan också öppna upp för en helt ny marknad. Men halveringen av rut-avdraget kan innebära att det totalt inte blir lika många jobb som man hoppas.

Anne-Marie & Staffan: Reflektioner efter årsmötet 2016

Den 12 maj hade IT&Telekomföretagen årsmöte, ett tillfälle då vi träffar våra medlemmar och diskuterar vår verksamhet. Här berättar förbundsdirektör Anne-Marie Fransson och styrelseordförande Staffan Hanstorp (vd Addnode Group) året som gått och framtida utmaningar. De konstaterar att äntligen betalar sig långsiktigt påverkansarbete!

Visa fler…