Nyheter


Fler behöver bry sig om delningsekonomin!

Tankesmedjan Digital Utmanings femte rådslag har under våren 2017 tagit sig an delningsekonomin och ställt sig frågan vad som kännetecknar den och vilka möjligheter och utmaningar som följer av att den utvecklas. Deltagarna i rådslaget har samlat sina slutsatser i dokumentet "Fler behöver bry sig om delningsekonomin!" och vill uppmana fortsatt debatt om digitaliseringens effekter och relation till delningsekonomin.

Tre Europeiska branschorganisationer sågar kemikalieskattelagen

I fredags 31/3 skickade branschorganisationerna DIGITALEUROPE, IPC och ITI ett gemensamt brev till de svenska finans- och miljöministrarna med begäran om att skjuta upp datumet för första inbetalning av den nya kemikalieskatten. Det som organisationerna särskilt pekar på är den bilaga till skatten, där 140 kemiska ämnen listats som ska utgöra underlag hur man beräknar om man har rätt till 50% eller 90% skatteavdrag.

Överenskommelse om Flexpension

Almegas samtliga förbund, däribland IT&Telekomföretagen, har tillsammans med Unionen och Sveriges Ingenjörer slutit en överenskommelse som löser en av de svåraste konfliktfrågorna på svensk arbetsmarknad – frågan om avsättning till Flexpension. Vi har enats om ett paket innehållande åtta olika delar där införande av Flexpension i tjänsteföretag är en av delarna. I paketet har vi på flera viktiga punkter utvecklat och moderniserat kollektivavtalen.

​Fler kvinnor till IT-och telekombranschen ett sätt att möta kompetensbristen

Kompetensbristen i IT- och telekombranschen är skriande och kräver åtgärder. Att kvinnor i stor utsträckning fortfarande väljer bort branschen är en av de utmaningar svenska IT- och telekomföretag har att hantera. Nu i veckan inledde 24 företag årets engagemang i den elfte upplagan av mentor- och förändringsprogrammet Womentor, som hjälper företag att systematiskt arbeta för att öka andelen kvinnor på ledande positioner. Ytterst handlar det om att öka hela branschens förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna, män såväl som kvinnor.

Polisens och Internetleverantörernas samarbete kring blockering av barnpornografi på nätet gör skillnad

Polisen har genom IT&Telekomföretagen i mer än tio år samarbetat med ett antal Internetleverantörer för att hindra tillgång till och spridning av material på internet som skildrar övergrepp mot barn. Per-Åke Wecksell, kommissarie, som arbetar vid den särskilda enhet inom polisen som bland annat bekämpar spridning av barnpornografibilder och filmer på Internet, berättar om arbetet inom polisen och samarbetet med Internetleverantörerna.

Visa fler…