Nyheter


Överenskommelse om Flexpension

Almegas samtliga förbund, däribland IT&Telekomföretagen, har tillsammans med Unionen och Sveriges Ingenjörer slutit en överenskommelse som löser en av de svåraste konfliktfrågorna på svensk arbetsmarknad – frågan om avsättning till Flexpension. Vi har enats om ett paket innehållande åtta olika delar där införande av Flexpension i tjänsteföretag är en av delarna. I paketet har vi på flera viktiga punkter utvecklat och moderniserat kollektivavtalen.

​Fler kvinnor till IT-och telekombranschen ett sätt att möta kompetensbristen

Kompetensbristen i IT- och telekombranschen är skriande och kräver åtgärder. Att kvinnor i stor utsträckning fortfarande väljer bort branschen är en av de utmaningar svenska IT- och telekomföretag har att hantera. Nu i veckan inledde 24 företag årets engagemang i den elfte upplagan av mentor- och förändringsprogrammet Womentor, som hjälper företag att systematiskt arbeta för att öka andelen kvinnor på ledande positioner. Ytterst handlar det om att öka hela branschens förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna, män såväl som kvinnor.

Polisens och Internetleverantörernas samarbete kring blockering av barnpornografi på nätet gör skillnad

Polisen har genom IT&Telekomföretagen i mer än tio år samarbetat med ett antal Internetleverantörer för att hindra tillgång till och spridning av material på internet som skildrar övergrepp mot barn. Per-Åke Wecksell, kommissarie, som arbetar vid den särskilda enhet inom polisen som bland annat bekämpar spridning av barnpornografibilder och filmer på Internet, berättar om arbetet inom polisen och samarbetet med Internetleverantörerna.

Skatteverket och branschen ser gemensamt över kassaregisterlagen

De flesta som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort måste använda kassaregister som uppfyller vissa krav. Detta regleras av kassaregisterlagen, som trädde i kraft år 2010 i syfte att skydda seriösa företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens. Nu har utvecklingen på betalningsområdet delvis sprungit ikapp regelverket, och Skatteverket gör en översyn av lagen tillsammans med branschens aktörer. – Vi ska ta vara på de möjligheter digitaliseringen i samhället ger men kan inte göra det på egen hand, säger Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson apropå samarbetet.

#backakompetensinvandring du också!

IT&Telekomföretagen har nu i höst, tillsammans med en lång rad företrädare för både organisationer och företag, begärt svar på fem frågor till de migrationspolitiskt ansvariga rörande den inhumana och samhällsekonomiskt skadliga tillämpningen av arbetskraftsinvandringslagstiftningen. Frågorna ställdes dels genom ett öppet brev till Migrationsminister Morgan Johansson, Migrationsverkets tf GD Mikael Ribbenvik, Migrationsverkets Rättschef Fredrik Beijer och Regeringens särskilde utredare Ingrid Utne samt i en debattartikel på DN Debatt onsdagen den 9 november.

Visa fler…