Rapporter

Rapporter och skrifter publicerade av IT&Telekomföretagen.


Ny rapport: Etta eller nolla?

”Etta eller nolla? En rapport om digitaliseringen av Sverige” är skriven av Nima Sanandaj på uppdrag av IT&Telekomföretagen och belyser de samhällsvinster digitaliseringen möjliggör, hur Sveriges ledning i internationell jämförelse krymper, och vad som nu behöver göras för att möjligheterna ska kunna realiseras.

Rapport: Kommuner hindrar fri konkurrens

Ska Sverige klara de högt ställda bredbandsmålen krävs att många aktörer investerar, samverkar och konkurrerar. Svenska kommuners agerande är i sammanhanget helt avgörande. Denna rapport beskriver och ger ett flertal exempel på den oroande utveckling IT&Telekomföretagen ser där kommun efter kommun, genom ett agerande som både hämmar utbyggnaden och sätter konkurrensen ur spel, har börjat sätta käppar i hjulet för bredbandsutbyggnaden.

Visa fler…