Rapporter

Rapporter och skrifter publicerade av IT&Telekomföretagen.


Rapport: Kommuner hindrar fri konkurrens

Ska Sverige klara de högt ställda bredbandsmålen krävs att många aktörer investerar, samverkar och konkurrerar. Svenska kommuners agerande är i sammanhanget helt avgörande. Denna rapport beskriver och ger ett flertal exempel på den oroande utveckling IT&Telekomföretagen ser där kommun efter kommun, genom ett agerande som både hämmar utbyggnaden och sätter konkurrensen ur spel, har börjat sätta käppar i hjulet för bredbandsutbyggnaden.

Visa fler…