Rapporter och fakta


Digitaliseringen är på riktigt! Tankesmedjan Digital Utmanings samlade slutsatser

Tankesmedjan Digital Utmaning startades av IT&Telekomföretagen i september 2015 och verkade till juli 2017, med uppdrag att lyfta fram, diskutera och problematisera frågor och utmaningar som digitaliseringen för med sig.

IT-kompetensbristen - en rapport om den svenska digitala sektorns behov av spetskompetens

Den genomgripande digitalisering som pågår i Sverige och globalt har gjort att den digitala sektorn har blivit näringslivets starkaste tillväxtkraft. Nu hotas sektorns fortsatta utveckling av brist på spetskompetens. Ett underskott på i storleksordningen 70 000 personer med IT- eller digitalt relaterad kompetens befaras till år 2022 om inte särskilda insatser görs.

Visa fler…