#digitaliseraNU (fd IT-dagen)

IT&Telekomföretagen och Computer Sweden samlar för fjärde året i rad ett stort antal experter och talespersoner för att under en heldag i början på Almedalsveckan diskutera de digitaliseringsfrågor som lägger grunden för ett digitalt Sverige. Kom och delta i samtalen på Gotlands Museum, mitt i Almedalen.

Program

08:40-8:45 - Välkommen till #digitaliseraNU 2016! Dagens moderator, Computer Swedens chefredaktör, Per Danielson inleder dagen

08:45 - 09:15 Så kan tekniken förenkla för nyanlända
Appar, nätverk för kontakter, språkinlärningspaket…
Hur kan vi använda ny teknik för att förenkla för nyanlända och fåin dem i samhällsgemenskapen?

Medverkande: Shahin Baharan, PR & Communication Manager, Refugee Tech, Per Mosseby, chef för avdelningen för digitalisering, SKL, Lisa Gunnarsson, Nordic Manager, Linkedin.

09:30 - 10:00 Visionen för Digital Destination Sverige - varför är den viktig och vad gör vi för att förverkliga den
Dataföreningen ser ett samhälle som är på väg att förändras i grunden, där helt nya spelregler tar över. I ett större perspektiv är vi på väg in i digitaliseringens tredje våg – från maskiner som räknade snabbare, via automation och effektivisering till en teknik som transformerar allt omkring oss. Vilka är kriterierna som får alla att omfamna en utveckling som radikalt förändrar hur vi lever och verkar? Läs mer.

Medverkande: Christer Berg, Ordförande för Dataföreningen

10:15-10:45 Byggstenarna som behövs för en digitaliserad skola
Programmering ska in på schemat och alla elever ska ha varsin dator. Men vad krävs det mer för att skolan på allvar ska digitaliseras så att eleverna står rustade för det moderna arbetslivet?

Medverkande: Joke Palmkvist, affärsområdeschef för skola och högre utbildning på Microsoft, Eva Malmström Jonsson, prorektor på KTH, Örjan Johansson, affärsområdeschef för Atea Skola, Isak Skogstad, ordförande för Lärarnas Riksförbunds studerandeförening.

11:00-11:45 - Låg kompetens äventyrar miljardinvesteringar – en kartläggning av it-besluten i offentlig sektor
Statliga enheter, kommuner och landsting satsar varje år tiotals miljarder skattekronor på IT-investeringar. Men vem avgör vad den offentliga sektorn behöver för att bli så effektiv som möjligt? Hur ser kompentensen och beredskapen ut bakom dessa beslut? Och vilka åtgärder har tagits för att uppnå en bättre beredskap?

Seminariet inleds med en presentation av en ny undersökning från TNS Sifo kring IT-besluten i offentlig sektor, samt vilka åtgärder som kan tas för att uppnå bättre beredskap kring IT-strategiska beslut. Presentationen följs av en paneldebatt.

Medverkande: Erik Heilborn, vd för TDC Sverige, Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen, Henrik Blomgren, universitetslektor KTH, Ann Hellenius, it-direktör Stockholms stad

12:00-12:30 - Ledig talarslot, kontakta daniel.binett@idg.se för information kring partnerskap

12:45-13:15 -  Användarna är redo - men var är systemen? 
Det är inte bara dagens unga på väg ut på arbetsmarknaden som ser IT som en naturlig del av sin vardag. Inom vården säger t.ex. 83% av alla underläkare i Sverige att de mycket positiva till att använda digitala verktyg i sitt arbete, medan bara 17% anger att de är nöjda med sina IT-system.

Tieto och SYLF har tittat närmare på hur yngre läkare – den generation som vuxit upp med IT och internet som en självklar del av tillvaron – ser på IT-stödet inom vården och vilka attityder man har kring teknikutvecklingen. Läs mer här.

Medverkande: Johan Höglund, Norden chef Hälsa- och välfärd, Tieto

13:30-14:15 - Riv hindren för digitaliseringen av Sverige!
Digitaliseringen förändrar just nu vårt samhälle i grunden. Utvecklingen är ofrånkomlig. Vill vi dra nytta av möjligheterna istället för att rädas hoten måste Sverige förändras. Tankesmedjan Digital Utmaning har undersökt digitaliseringens effekter på arbetsmarknaden och konsekvenser för utbildningssystemet och konstaterar att det inte räcker med att renovera, vi måste snarare bygga nytt. Är vi redo för det?

Digital Utmanings ordförande Lars Ilshammar diskuterar med: Eva Uddén Sonnegård, tidigare statssekretare i Arbetsmarknadsdepartementet som ledde det första rådslaget inom ramen för tankesmedjan om framtidens jobb, professor Gunnar Karlsson, KTH, som ledde rådslaget kring utbildning och omställning, Anders Lindberg, Ledarskribent på Aftonbladet och Karin Svanborg-Sjövall, VD för Timbro.

14:30-15:00 - Cyber Security of (things) Information
Hypen har lagt sig och ersätts av affärsnytta, men förutsätter rätt nivå av säkerhet. Combitech ger er en bild där säkerheten är en förutsättning för affärsnyttan med IOT.

Medverkande: David Skyborn, säljchef Combitech, Pernilla Rönn, affärsområdeschef Combitech och moderator Susan Bergman, chef Combitech Training Institute

15:30-16:00 - Computer Sweden intervjuar Anders Ygeman
Så rustar vi oss mot IT-attacker – hör Anders Ygeman berätta. Ju mer information som blir digitaliserat och tillgängligt online desto svårare blir det att skydda sig. Vi ser hur verksamheter med känslig information såsom sjukhus, skolor, banker, myndigheter och kommuner ständigt utsätts för hackerattacker.

Hur skyddar vi oss? Vad gör regeringen?
Computer Sweden ställer inrikesministern Anders Ygeman mot väggen.

16:15-16:45 -  Det digitala samhället
Vi befinner oss i övergången från det industrialiserade samhället till det digitala. Digitaliseringskommissionen har tagit fram scenarior för hur digitaliseringen av sjukvården ser ut och hur digitaliseringen gör att den blir alltmer individanpassad, hur det livslånga lärande äntligen kan bli verklighet och hur digitaliseringen i utbildning ser ut samt vad som krävs av infrastrukturen för att vi ska hänga med i utvecklingen.

Medverkande: Jan ”Gulan” Gulliksen, ordförande Digitaliseringkommissionen, Darja Isaksson, digitalstrateg samt forskare från Swedish ICT berättar om sina scenarier med flera.

17:00-19:00 #digitaliseraNU’s populära mingel - ANMÄL DIG TILL MINGLET HÄR!

Här samlas 700 personer för att nätverka och diskutera digitaliseringsfrågor under trevliga former. Minglet är kostnadsfritt men föranmälan krävs. Boka din plats här redan nu, det brukar bli fullbokat!