ADBJ seminarium - Framtidens rättsinformation

Stiftelsen för Rättsinformation bjuder in till seminarium om de alltmer utvecklade möjligheterna att bearbeta och utvinna information ”data mining” ur stora datasamlingar, ”big data”. Konferensen är gratis och öppen för Stiftelsens medlemsorganisationer och ADBJ-medlemmar.

Avsikten med seminariet är att skapa en överblick och bättre förstå vad som sker. Stiftelsen för Rättsinformation bjuder därför in ett antal experter och företrädare från olika verksamheter som på olika sätt kan belysa utvecklingen. Hur fungerar tekniken, vad kan förväntas, vad vill vi göra, vilka risker och möjligheter bör uppmärksammas?

Anmälan till Stiftelsen för rättsinformations Novemberkonferens.

På Stiftelsen för rättsinformation egen webbplats kan du läsa mer om eventet.