ADBJ seminarium: Hur säker är egentligen e-posten?

E-post används i stor utsträckning av både myndigheter och privata företag för kommunikation av både känsliga uppgifter och affärshemligheter. Men vad vågar vi egentligen skicka med e-post och vem kan komma åt innehållet? Hur skyddar vi informationen på bästa sätt och vilket ansvar har vi om något i säkerheten brister? Vilka rättsregler gäller beträffande hantering av e-post och vilka är kraven som uppställs?

Svenska föreningen för IT och juridik har bjudit in Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på .se, för att på ett konkret sätt beskriva risker och ansvar i samband med e-post. Anne-Marie är rankad som en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter och är en av få utvalda i världen att delta i nyckelgenereringen för DNSSEC i rotzonen för internet. Utöver det är hon ledamot i ett flertal styrelser och remissvarare på statens offentliga utredningar om internet och säkerhet. 

Seminariet är gratis för ADBJ's medlemmar.

OBS! Anmälan är bindande! Någon bekräftelse av Din anmälan kommer inte att skickas ut.

Vid förhinder ska avanmälan ske senast kl. 12.00 dagen före seminariet, annars debiterar föreningen Dig 250 kronor.

Anmälan ska göras till föreningens kansli senast den 8 juni 2015 kl. 12.

E-post: kansliet@adbj.se