ADBJ seminarium - IT-juridik - hur man säkerställer IT för verksamhetsstöd

Detta ADBJ-seminarium samarrangeras med IT-veteranerna och Dataföreningens Informationssäkerhetsnätverk i Stockholm och Dataföreningens nätverk Informationsnätverket Mälardalen.

Seminariet gästas av advokat Agne Lindberg. Han kommer att prata om:

IT-juridik och hur man säkerställer IT för verksamhetsstöd med avseende på:

  • integritets- och personuppgiftsfrågor
  • säkerhet och sekretess
  • immateriella rättigheter
  • offentlig upphandling
  • avtalet som ett verktyg för förutsebarhet och flexibilitet.

 Agne Lindberg har byggt upp Delphis IT-rättsliga grupp. I dag ansvarar han för Delphis outsourcing-grupp. Agne har arbetat med IT-juridik i 25 år och är ansedd som en av Sveriges och världens ledande inom området. Han har författat ett flertal artiklar och böcker inom området och är en frekvent talare på svenska och internationella konferenser.

Seminariet är gratis för ADBJ-medlemmar.

OBS! Anmälan är bindande! Någon bekräftelse av Din anmälan kommer inte att skickas ut.
(enbart om seminariet är fullt)

Vid förhinder ska avanmälan ske senast kl. 12.00 dagen före seminariet, annars debiterar föreningen Dig 250 kronor.

Anmälan ska göras till föreningens kansli senast den 16 oktober 2015.

E-post: kansliet@adbj.se