ADBJ seminarium - Safe Harbor upphävt – vad händer nu?

Syftet med seminariet är att i korthet diskutera faktumet att EU-domstolen nyligen upphävt det s.k. Safe Harbor-programmet. Beslutet medför en stor osäkerhet avseende överföringar av personuppgifter till särskilt USA.

Seminariet anförs av Hans-Olof Lindblom, jurist på Datainspektionen, samt advokaten Malin Edmar med mångårig erfarenhet av IT-rätt, däribland på Microsofts huvudkontor i USA under fyra år samt har suttit med i IT-kommissionens IT-rättsliga observatorium under flera år. Hon är även aktuell med boken Internetpublicering och sociala medier.

Seminariet är gratis för medlemmar. Anmäl dig via e-post till kansliet@adbj.se.

Anmälan är bindande. Observera att någon bekräftelse av Din anmälan kommer inte att skickas ut.

Vid förhinder ska avanmälan ske senast kl. 12.00 dagen före seminariet, annars debiterar föreningen Dig 250 kronor.